top of page
Contact

+32 (0) 485 11 09 04​

Liesbet PLISSART

Integratief Psychotherapeute 

Liesbet Plissart is reeds 17  werkzaam als Integratieve Psychotherapeute. 

Ze vertrekt vanuit een holistische mensvisie en de therapeutische relatie staat centraal in haar benadering.  Dit betekent dat ze zich afstemt op jou als cliënt en op het opbouwen van een goede therapeutische relatie i.p.v. te vertrekken vanuit een bepaalde visie op therapie. Haar therapeutische benadering is gebaseerd op theoretische inzichten en interventiemethodes uit verschillende modellen gestoeld op recent ontwikkelingspsycholgisch en neuro-biologsch onderzoek . Ze integreert haar ruime kennis en ervaring om jouw persoonlijke integratie te faciliteren. Ze heeft een groot respect voor jouw individuele eigenheid en stemt de therapeutische relatie af op jouw specifieke affectieve, cognitieve, fysiologische en gedragsmatige noden. Zij biedt steun aan die aspecten van jouw persoon die nog ontwikkeld kunnen worden en nodigt jou uit om verder te bouwen op die aspecten die reeds sterk en krachtig zijn. Het uiteindelijke doel van de therapie is dat de kwaliteit van jouw “zijn” en “doen” op psychologisch, interpersoonlijk en socio-politiek vlak geoptimaliseerd wordt. 

​Ze integreert tevens verschillende aspecten van lichaams-gerichte psychotherapie in haar werk.

OPLEIDING

 • Lic. in de Pedagogische Wetenschappen - Afstudeerrichting Orthopedagogiek (KULeuven)

 • Masters Integratieve Psychotherapie (Metanoia Institute London (gevalideerd door Middlesex University en geaccrediteerd door United Kingdom Council for Psychotherapy). 

 • Gecertificeerd Coach Inspirerend Coachen, Center for Self Management, Brussel

 • –Mindfulness Meditation Teacher, Nangten Menlang Buddhist Medical Center, Wenen, Oostenrijk


Daarnaast volgt ze regelmatig verdere SPECIALISATIES en bijscholingen : o.a.

 • Neurobiology and its Applications for Psychotherapy

 • Processing the body

 • Mindfullnes Based Stress Reduction

 • Working with depression

 • Affect regulation and Disorders of the Self


 Naast haar acitiviteiten als Psychotherapeut is ze ook werkzaam als  

 • Supervisor (Primary Supervisor for the Metanoia Institute)

 • Docent, Postgraduaat Professionnele Coaching, Artevelde Hogeschool te Gent

 • Freelance Trainer, IVC


Ze is houder van het European Certificate for Psychotherapy en lid van de Belgische Vereniging voor Psychotherapie.

WAT IS COACHING?
​Als coach ga ik met jou een dialoog aan als GELIJKWAARDIGE PARTNER.

Tijdens onze sessies bied ik jou mijn onbevooroordeelde en onvoorwaardelijke aandacht en interesse. Door het stellen van vragen poog ik om jouw PERCEPTIE TE VERRUIMEN zodanig dat je OP EIGEN KRACHT in beweging komt, dat je inspiratie vindt om je vragen op te pakken, je krachtbronnen aan te spreken en je verder te ontwikkelen als mens of als werknemer. Hierbij bepaal jij wat het RESULTAAT is dat je wilt behalen.

Ik vertrek vanuit een fundamenteel geloof in jouw groei-potentiëel als persoon. Ik bied steun waar nodig en vaak zal ik je ook uit je kot lokken en misschien zelfs confronteren.

​Zullen we eens kijken hoe we dat gaan aanpakken? Neem contact met me op.

bottom of page